Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
student saradnik

Anastasija Milićević je na završnoj godini osnovnih akademskih studija na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Anastasija je student muzikologije i dobitnica nagrade za naučni i stručni rad u školskoj 2021/2022. godini. Učestvovala je i organizovala brojne muzičke i interaktivne festivale u Zrenjaninu i Novom Sadu, ali i u inostranstvu.