Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
student saradnik

Anastasija Milićević je studentskinja master studije na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Anastasija je studentkinja muzikologije i dobitnica nagrade Konkursa za izradu naučnih i stručnih radova u školskoj 2021/2022. i 2022/2023 godini. Učestvovala je i organizoval brojne muzičke i interaktivne festivale u Zrenjaninu i Novom Sadu, ali i u inostranstvu.