Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
rukovoditeljka aktivnosti - Vizuelne umetnosti

Dr Dijana Metlić je redovna profesorka istorije umetnosti na Katedri za teorijske predmete likovnog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Glavna polja njenog istraživanja su moderna umetnost i istorijske avangarde. Istražuje veze između slikarstva, fotografije i filma na primerima evropske i američke umetnosti.