Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
član tima - Vizuelne umetnosti

Dr um. Goran Despotovski je redovni profesor na Katedri za slikarstvo Likovnog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. U svom radu bavi se savremenim umetničkim konceptom o egzistenciji i gubitku identiteta kroz istraživanje u više medijskih likovnih celina, dominantno u polju instalacije kao i slikarstva, fotografije, videa, interaktivnih radova.