Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
rukovoditeljka aktivnosti - Muzika, Baza projekta

Dr Ivana Miladinović Prica je docentkinja na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. U svom istraživačkom radu bavi se američkom eksperimentalnom muzikom, delom Džona Kejdža, neoavangardom i recentnim muzičkim stvaralaštvom u Srbiji.