Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
članica tima - Muzika

Julijana Baštić je asistentkinja na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju muzičkog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Studentkinja je doktorskih studija na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Njena istraživanja su primarno fokusirana na tamburašku praksu u Srbiji, s akcentom na aspekte izvođenja u različitim društveno-ideološkim okvirima.