Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
PR, rukovoditeljka aktivnosti - Komunikacija i diseminacija

Dr Marija M. Karan je docentkinja na Odeljenju komplementarnih naučno-stručnih disciplina Fakulteta muzičke umetnosti, kao i predavačica na interdisciplinarnim master studijama Teorija umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Njen naučni rad je fokusiran na studije kulture i medija. Višedecenijskim radom u masovnim medijima stekla je iskustvo u oblasti rukovođenja, uređivanja, novinarstva, organizacije, marketinga, odnosa sa javnošću.