Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
student saradnik

Anastasija Milićević je studentskinja master studije na katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Anastasija je studentkinja muzikologije i dobitnica nagrade Konkursa za izradu naučnih i stručnih radova u školskoj 2021/2022. i 2022/2023 godini. Učestvovala je i organizoval brojne muzičke i interaktivne festivale u Zrenjaninu i Novom Sadu, ali i u inostranstvu.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
članica tima - Muzika

Ivana Damjanov Ilić je na završnoj godini doktorskih studija i angažovana je kao asistent na klavirskoj katedri na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ivana je koncertni pijanista i dobitnica je preko 80 prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima i značajnih priznanja iz oblasti umetnosti. Nastupala je u najznačajnijim koncertnim salama kao solista i sa orkestrima u Srbiji i inostranstvu.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
članica tima - Muzika

Julijana Baštić je asistentkinja na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju muzičkog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Studentkinja je doktorskih studija na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Njena istraživanja su primarno fokusirana na tamburašku praksu u Srbiji, s akcentom na aspekte izvođenja u različitim društveno-ideološkim okvirima.

Institut za književnost i umetnost, Beograd
članica tima - Drama i književnost

Dr Jelena Milinković, viša naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu (Naučno odeljenje Periodika u istoriji srpske književnosti i kulture, rukovoditeljka). Polja interesovanja: studije periodike, ženska književnost, istorija i teorija feminizma, studije roda, digitalna humanistika.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
član tima - Drama i književnost

Dr um. Ivan Pravdić je redovni profesor na katedri za dramaturgiju departmana dramskih umetnosti Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Sa predstavama, dramom, poezijom, participacijama publike, radionicama i video radovima učestvovao na festivalima i simpozijumima u Kanadi, Rusiji, Holandiji, Velikoj Britaniji, Portugalu, Španiji, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Albaniji i Srbiji. Pokreće i razvija disciplinu “Dizajn vremena”.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
članica tima - Drama i književnost

Dr Marijana Prpa Fink je redovna profesorka na Katedri za glumu departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Glavna polja njenog istraživanja su neverbalni scenski izraz i tumačenje pokreta u scenskim umetnostima. Njen naučni rad je usmeren na pitanja scenskog jezika izraženog kroz pokret, kao i pozorišta 20. veka.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
član tima - Vizuelne umetnosti

Dr um. Goran Despotovski je redovni profesor na Katedri za slikarstvo Likovnog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. U svom radu bavi se savremenim umetničkim konceptom o egzistenciji i gubitku identiteta kroz istraživanje u više medijskih likovnih celina, dominantno u polju instalacije kao i slikarstva, fotografije, videa, interaktivnih radova.

Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
članica tima - Muzika

Dr um. Aleksandra Vrebalov je redovna profesorka kompozicije na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završenih osnovnih studija u Novom Sadu, i magistrature u San Francisku, stekla je muzički doktorat na Univerzitetu u Mičigenu. Napisala je više od 90 dela po porudžbini Karnegi hola, Kraljevske muzičke akademije i Nacionalnog Baleta u Londonu, Orkestra zabranjenog grada Pekinga, Harvard/Fromm Fondacije, Univerziteta Berkli, Beogradske filharmonije i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dobitnica je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos srpskoj kulturi (2015), dve Mokranjčeve nagrade i dve nagrade časopisa „Muzika klasika“ – Kompozitor godine.

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
PR, rukovoditeljka aktivnosti - Komunikacija i diseminacija

Dr Marija M. Karan je docentkinja na Odeljenju komplementarnih naučno-stručnih disciplina Fakulteta muzičke umetnosti, kao i predavačica na interdisciplinarnim master studijama Teorija umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Njen naučni rad je fokusiran na studije kulture i medija. Višedecenijskim radom u masovnim medijima stekla je iskustvo u oblasti rukovođenja, uređivanja, novinarstva, organizacije, marketinga, odnosa sa javnošću.

Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
rukovoditeljka aktivnosti - Muzika, Baza projekta

Dr Ivana Miladinović Prica je docentkinja na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. U svom istraživačkom radu bavi se američkom eksperimentalnom muzikom, delom Džona Kejdža, neoavangardom i recentnim muzičkim stvaralaštvom u Srbiji.