Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu
rukovoditeljka projekta

Dr Nataša Crnjanski je vanredna profesorka na Katedri za kompoziciju i teorijsko-umetničke predmete muzičkog departmana Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Glavna polja njenog istraživanja su muzička semiotika, kognitivna muzička teorija i analiza. Njen naučni rad je usmeren na pitanja muzičkog znaka i značenja, kao i na istraživanje veze između muzike, jezika i fizičke oblasti.